Objectives

यस द्रोणाचल क्याम्पस दुल्लूले निम्नानुसारका उद्देश्य राखेको छ :

  •  शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न संस्थालाई आर्थिक र भौतिक रुपले मजबुद बनाईने छ ।
  • उच्च शैक्षिक स्तर कायम गर्दै सक्षम, दक्ष र योग्य जनशक्तिको उत्पादन गरिने छ ।
  • उत्पादित जनशक्तिलाई विषयगत दक्षता हासिल गराउनका साथै सामाजिक परिवेसमा समायोजन हुन सक्ने जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गरिने छ ।
  • शिक्षण विधिलाई प्रभावकारी बनाउन शैक्षिक सामाग्री प्रयोग र अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत जोड दिइ बीचैमा कक्षा छोड्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरिने छ ।
  • यस क्याम्पसलाई वहुमुखी तथा वहुप्राविधिक क्याम्पसको रुपमा विकास र विस्तार गरिने छ ।
  • शिक्षामा समान अवसर भन्ने नारालाई पुरा गर्न दलित, जनजाती, अपाङ्ग र पिछडिएको वर्ग समुदायका विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षाप्रति आकर्षण गरिने छ ।

Leave a Reply