Mission & Vision

परिकल्पना(Vision):

गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यामबाट सभ्य र समतामुलक समाजको निर्माण गर्नु ।

धेय (Misison)

गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी सक्षम, दक्ष र कुशल तथा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्तिको उत्पादन गर्नु ।

लक्ष्य(Goal)

यस द्रोणाचल क्याम्पस दुल्लूले निम्नानुसारका लक्ष्य राखेको छ :

  • उच्च स्तरीय दक्ष, योग्य र सक्षम शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरि अनुसन्धानमुलक कार्यमा संलग्न गरिने छ ।
  • क्याम्पको भौतिक तथा आर्थिक विकास गरी बहुप्राविधिक क्याम्पसको रुपमा स्थापना गरी शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा स्थापित गरिने छ ।
  • सवै वर्ग समुदायका विद्यार्थीलाई शिक्षामा समान अवसर प्रदान गरिने छ ।

Leave a Reply