सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा यस क्याम्पसमा स्नातक तह वि एड तथा वि वि एस प्रथम दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षका सबै विषयहरूको आन्तरिक परीक्षा क्याम्पसको दैनिक कक्षा सञ्चालन समय तालिका अनुसार मिति २०७९ असोज ४ गते देखि ९ गते सम्म सञ्चालन हुने भएकोले स्नातक तहमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलार्इ जानकारी गराइन्छ । संयोजक आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन उपसमिति 

Continue Reading

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

विषय : सूचना । सूचना । सूचना ।। प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा यस क्याम्पसको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले आ. व. २०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि क्याम्पसमा जम्मा गर्नुपर्ने सबै प्रकारका राजश्व ( प्रबेश परीक्षा शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा फाराम शुल्क, रजिष्टेशन शुल्क ) लगाएत क्याम्पसमा बुझाउनु पर्ने सबैखाले शुल्क यो सूचनामा उल्लेखित खातामा 

Continue Reading

परीक्षा सरेको सूचना !

२०७५ भाद्र २१ गते हुने चार वर्षे वि एड प्रथम वर्षकाे अंग्रेजी ४११ काे परीक्षा २०७५ असाेज १२ गते सरेकाे सम्बिधत सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

वि.एड तथा वि.वि.एस. प्रथम वर्षको नयाँ भर्ना सम्वन्धि सूचना

प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार शै. स . २०७५÷०७६ को लागि ४ वर्से स्नातक तह वि एड तथा वि वि एस प्रथम वर्षको नयाँ भर्ना कार्यक्रम तपसिल अनुसार भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ । पढाइ हुने विषयहरु शिक्षा तर्फ: अङ्ग्रेजी शिक्षा , नेपाली शिक्षा , जनसंख्या शिक्षा , स्वाश्थ्य 

Continue Reading