वि.एड तथा वि.वि.एस. प्रथम वर्षको नयाँ भर्ना सम्वन्धि सूचना

प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार शै. स . २०७५÷०७६ को लागि ४ वर्से स्नातक तह वि एड तथा वि वि एस प्रथम वर्षको नयाँ भर्ना कार्यक्रम तपसिल अनुसार भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ ।

पढाइ हुने विषयहरु
शिक्षा तर्फ: अङ्ग्रेजी शिक्षा , नेपाली शिक्षा , जनसंख्या शिक्षा , स्वाश्थ्य शिक्षा , राजनीति शास्त्र शिक्षा , गणित शिक्षा ।
व्यबस्थापन तर्फ: लेखा
१) आवेदन फाराम वितरण २०७५ भाद्र १५ गतेदेखि भाद्र २९ गतेसम्म
२) भर्ना हुने अन्तिम मिति भाद्र २९ गते सम्म
३) कक्षा सञ्चालन शुरु २०७५ असोज १५ गते देखि
आवश्यक कागजातहरु
४) ११ र १२ कक्षाको प्रत्येक विषयमा कम्तीमा म्ं अनिवार्य रुपमा हुनु पर्ने
५) आवेदन फाराम शुल्क रु ३००।
६) क्भ्भ् पास गरेका प्रमाण पत्रको फोटोकपी २ – २ प्रति
७) ११ र १२ उत्तीर्ण गरेका प्रमाण पत्रको फोटोकपी २ – २ प्रति
८) कक्षा ११ र १२ को माइग्रेशन सक्कल प्रति
९) नागरिकताको फोटोकपी २ प्रति
१०) फोटो ६ प्रति

विशेष छात्रवृत्तिको योजना

  • १० + २ मा A+ प्राप्त विद्यार्थीलाई मासिक शूल्कमा पूर्ण निशुल्क
    A ग्रेड प्राप्तलाई ७५ प्रतिशत मासिक शूल्कमा छुट
    B+  ग्रेड प्राप्तलाई ५० प्रतिशत मासिक शूल्कमा छुट

क्याम्पस प्रमुख
द्रोणाचल क्याम्पस दुल्लु , दैलेख ।

Leave a Reply